Instrumentväskor

Vilka funktioner ska väskan för din produkt ha?
Vi konstruerar unika lösningar som passar din produkt.

Vi är specialister på att konstruera och producera väskor som skyddar och förvarar känsliga apparatur och olika instrument.
Ibland behövs en väska enbart för transport av utrustningen, men ofta ska väskan fylla flera funktioner. Den ska kunna skydda,
men också underlätta exempelvis visning och demonstration av produkter. Berätta vilka funktioner produkten ska ha,
så konstruerar vi den optimala lösningen.